Privacy Policy

EG Group hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van alle gebruikers die onze websites bezoeken.

(1)    Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Wanneer u informatie aanvraagt via deze Website, kan het zijn dat we enkele persoonsgegevens van u willen ontvangen. Als u ons een e-mail stuurt of zich abonneert op een gratis nieuwsbrief, moeten we uw e-mailadres, uw naam en enkele andere persoonsgegevens, meestal uw contactgegevens weten. Als u ervoor kiest om informatie, goederen, producten of diensten te kopen, vragen we een aantal aanvullende financiële gegevens. Als u solliciteert naar een baan in relatie tot de goederen en diensten, vragen wij u om aanvullende informatie met betrekking tot uw persoonlijke identificatie, uw opleiding, uw werk, uw gezinssituatie en enkele financiële details. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om gevolg te geven aan uw vragen en u tevens in de gewenste vorm te voorzien van informatie, goederen, producten en vereiste diensten.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie, zorgen we ervoor dat het verzamelen en gebruik in strikte overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Met uitzondering van aan verwerkers, die op instructie van EG en onder haar strikte toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen, zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan iemand buiten de EG Group worden meegedeeld.

Als we overwegen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden, zullen wij hiervoor om uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming op voorhand geven door het aanvinken van het ‘opt-in’-vakje op het moment dat naar uw persoonsgegevens wordt gevraagd.

(2)    Het bewaren van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf de beëindiging van uw abonnement om ons in staat te stellen efficiënt contact met u op te nemen. De gegevens worden vervolgens aangepast zodat zij niet meer naar u te herleiden zijn. Wij verzamelen geen andere informatie over u dan hierboven beschreven.

(3)    Toegang tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 36  van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kunt dit recht doen gelden door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres donneespersonnelles@EG-group.com[WL1] , of door een brief naar het volgende adres te sturen:

EG Retail (Netherlands) BV – Klantenservice
Princenhagelaan 9
8413 DA Breda

(4)    De verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden

U kunt op elk moment besluiten geen gebruik meer te maken van onze diensten. De daarvoor vastgestelde procedure varieert per website van EG, maar is meestal eenvoudig toe te passen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken. Bovendien, bieden wij u de mogelijkheid om u kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking evenals tegen de mededeling van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, hetzij door te klikken op een selectievakje op de Website waar uw persoonsgegevens worden verzameld, hetzij door het sturen van een e-mail naar donneespersonnelles@EG-group.com of door het sturen van een brief naar het volgende postadres:[EA2] 

EG Retail (Netherlands) BV – Klantenservice
Princenhagelaan 9
8413 DA Breda

Als wij uw persoonsgegevens voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden zouden verwerken, bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand uw toestemming te verlenen.

(5)    Kinderen

De websites van EG zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar en EG verzamelt niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. EG wil zo de privacy van kinderen beschermen en dringt er bij de ouders op aan om actief de internetverbindingen van hun kinderen te controleren.

(6)    Veiligheid

Ter bescherming van de persoonsgegevens die zich onder onze controle bevinden, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy in het rechtsgebied van de Website. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies te voorkomen.

(7)    Hyperlinks

De Website van EG kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website van EG. EG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van het beleid van EG. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van EG. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met EG te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

(8) Naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn bedoeld om uw privacy te beschermen. Wij ontvangen graag uw wensen en opmerkingen naar aanleiding hiervan